Seguimiento Telefónico Postoperatorio de Cirugías de Bajo Riesgo Durante Pandemia

Projectes promocionats pel CSAPG

Arran de la COVID-19, s'han realitzat el seguiment de molts pacients operats a l'hospital, que no han tingut complicacions, per via telefònica. Es desconeix si el seguiment per via telefònica és igual de segur que el seguiment presencial tradicional. En aquest estudi s'analitzen les dades dels pacients atesos tant de manera telefònica com presencial, per a confirmar que tenen la mateixa taxa de complicacions quirúrgiques, i per tant no té pitjors resultats l'atenció telefònica.

Investigadors: Dr. Javier Errando i Dra. Yuhamy Curbelo

Resum per a professionals

L'objectiu d'aquest estudi és demostrar la no inferioritat de la visita telefònica, davant la visita presencial tradicional, per al seguiment de les cirurgies de baix risc realitzades entre l'1 de maig de 2020 i 1 de gener de 2021 en relació a esdeveniments adversos posteriors a l'alta. S'inclouran en l'estudi 234 pacients que van ser donats d'alta del servei de Cirurgia general, després d'haver estat operats d'una cirurgia electiva o no electiva i haver tingut una estada hospitalària postoperatòria sense incidències. Només es van seleccionar pacients amb afeccions benignes. Es comptabilitzarà el nombre d'esdeveniments adversos posteriors a l'alta dels pacients i el nombre de reconsultes dels pacients seguits de manera presencial i de manera telefònica. S'aplicarà un propensity matching score per a tractament de totes dues cohorts i es realitzarà una anàlisi estadística de no inferioritat amb el test z o binomial exact test.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Codi: CSAPG-25
  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG