Microeliminación de Hepatitis C en la población geriátrica de Garraf

Projectes promocionats pel CSAPG

L'objectiu d'aquest estudi és estimar el percentatge d'ancians infectats per hepatitis C, entre aquells que viuen en residències geriàtriques de la nostra zona. Per a detectar a les persones infectades, es realitzarà una prova de cribratge massiu, mitjançant un test ràpid de saliva. La detecció i tractament d'aquells pacients amb hepatitis C és beneficiosa per a la comunitat i per al pacient, ja que la malaltia té un tractament que pot millorar tant l'afectació del fetge, com altres manifestacions de la malaltia.

Resum per a professionals

Estudi observacional de disseny mixt, transversal i de cohorts prospectives, l'objectiu de les quals és estimar la prevalença d'anticossos d'hepatitis C, en la població geriàtrica institucionalitzada en l'Àrea Sanitària del Garraf. En l'estudi s'inclouran 250 ancians, majors de 64 anys d'edat, seleccionats d'entre els pacients institucionalitzats en els centres locals participants. Per a estimar la prevalença, es comptabilitzaran tots els participants amb anticossos positius, ja sigui en determinació analítica preexistent o en test ràpid de saliva realitzat durant el treball de camp. Es calcularà l'interval de confiança al 95% de les estimacions.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Codi: CSAPG-29
  • Investigadors en el CSAPG Sonia Albertos
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG