Frecuencia de resultados positivos para la infección por SARS-CoV-2 en pacientes sintomáticos atendidos en el departamento de urgencias

Projectes promocionats pel CSAPG

Durant l'epidèmia de COVID-19, en els serveis d'urgències hospitalaris s'han estat realitzant proves diagnòstiques per a aquesta malaltia, a tots els nens amb símptomes sospitosos. El cost d'aquestes proves diagnòstiques ha estat en conjunt molt alt, però el seu rendiment ha estat molt baix, ja que els símptomes de sospita són similars a aquells produïts per altres malalties virals que són freqüents en nens. En aquest estudi pretenem esbrinar el nombre de nens als quals se'ls va realitzar una prova de detecció de COVID-19, que finalment tenien la malaltia. A més, estudiarem quals són els símptomes que amb més freqüència s'associen al diagnòstic cert de COVID-19 i quins no acostumen a associar-se a ella, amb la intenció de seleccionar millor els nens simptomàtics que han de ser testats en un futur.

Resum per a professionals

L'objectiu d'aquest estudi és descriure el percentatge de pacients pediàtrics, als quals se'ls realitza una prova de detecció de SARS-CoV-2 per tenir símptomes compatibles amb la malaltia, que resulta ser positiu. Com a objectiu addicional, s'intentaran identificar criteris clínics per a seleccionar millor els pacients que han de ser testats mitjançant PCR o test antigènic.

Estudi de disseny mixt, transversal i casos-control. S'usaran dades recollides en la història clínica electrònica de l'Hospital Residència Sant Camil, dels anys 2020 i 2021, incloent tots els pacients testats per a COVID-19 en urgències, per presentar simptomatologia compatible. Es determinarà el percentatge de pacients simptomàtics amb resultat positiu. Per a estudiar l'associació entre els diversos símptomes i el resultat positiu o negatiu de les proves de detecció, s'analitzarà la prevalença de cada símptoma en el grup de nens amb resultat positiu i també en un grup control (3:1) aparellat per edat i sexe amb el grup de nens simptomàtics.

Els resultats d'aquest estudi poden contribuir a seleccionar els nens candidats a una prova de detecció de SARS-CoV-2, optimitzant així l'ús de recursos sanitaris.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: PEDIACOVID
  • Codi: CSAPG-20
  • Investigadors en el CSAPG Gabriela Fernanda López
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG