Use of plant sterol and stanol fortified foods to improve the LDL cholesterol level: a systematic review and meta-analysis

Projectes promocionats pel CSAPG

Estudis fins avui han suportat la idea que els fitoesterols (molècules naturals d'origen vegetal) inclosos en l'alimentació redueixen els nivells de colesterol del tipus denominat LDL, els nivells elevats del qual s'associen a diverses complicacions de salut. Existeixen recerques prèvies que suggereixen aquest efecte terapèutic, però alguns factors importants, com el temps d'adminitració o la dosi necessària d'aquests additius, o el tipus d'aliments als quals s'han d'afegir per a aconseguir tal efecte, han estat poc estudiats.

L'objectiu principal d'aquest estudi és respondre la pregunta de si els aliments fortificats amb fitoesterols redueixen els nivells de colesterol LDL en sang. A més, es pretén determinar la influència de diferents factors relacionats amb l'administració dels fitoesterols. Aquest estudi és del tipus conegut com "Metaanàlisi", en el qual es quantifiquen i analitzen conjuntament els resultats d'estudis previs sobre el tema, per a aconseguir una conclusió científica més sòlida

Resum per a professionals

Estudis fins avui han suportat la idea que els fitoesterols (PS) inclosos en l'alimentació redueixen els nivells de colesterol LDL (LDL-C) sanguinis. Existeixen metanàlisis antigues prèvies, l'última de l'any 2014, que confirmen aquesta afirmació amb una variabilitat en els resultats entre el 8.8 i el 17.1%. Paral·lelament, existeixen altres factors (dosis o temps d'administració dels PS, el format de l'aliment en què s'administren, el patró d'ingesta d'aquests o l'ús de estatines de manera concomitant) que podrien influir en la reducció dels nivells de LDL-C i estan poc estudiats.


L'objectiu principal d'aquesta metanàlisi és respondre la pregunta de si els aliments fortificats amb PS redueixen els nivells de LDL-C en sang.

L'objectiu secundari és determinar la influència de diferents factors relacionats amb l'administració dels PS.


Metodologia: Metanalàlisis d'assajos clínics randomitzats controlats per placebo en pacients adults per a establir la reducció del LDL-C amb l'ús de PS i la influència diversos factors relacionats amb l'administació de fitosterols. La metanàlisis ha estat registrat en la base de dades PROSPERO (CRD42021236952).

← Altres projectes

Informació del projecte