Envelliment actiu i saludable i dependència

Projectes promocionats pel CSAPG

En aquest projecte  es proposa la recerca de nous marcadors que permetin caracteritzar i detectar de manera més objectiva, precisa i ràpida situacions de risc per a la població d'adults majors. Es coneix com "ancians fràgils" a aquella part de la població gran que per les seves malalties i/o característiques fisiològiques estan en risc de desenvolupar complicacions de salut.

El grau de "fragilitat" es pot mesurar amb diversos índexs, en la majoria dels quals la força muscular és un component fonamental. La força muscular s'ha anat mesurant en els ancians mitjançant l'ús de dinamòmetres de mà, que informen sobre la força màxima que l'ancià exerceix amb la mà. Tanmateix, és possible que la manera com exerceix la força (per exemple, el temps que triga en arribar a exercir la força màxima), sigui també important, a l'hora de detectar aquests ancians "fràgils" que es troben en risc de desenvolupar complicacions. Per aquest motiu, en aquesta investigació es pretenen buscar relacions entre les diferents característiques de l'evolució temporal de la força exercida per l'ancià amb el seu grau de "fragilitat", mesurada aquesta per escales habitualment utilitzades en la pràctica clínica.

Resum per a professionals

Objectiu principal: investigar la relació entre el mode com un adult major exerceix la força muscular en un dinamòmetre de mà i escales validades de fragilitat. A més, s'estudiaran aquestes relacions pel que fa a les obtingudes per la força de pic exercida.

Objectiu secundari: investigar com les característiques del senyal de força que exerceix  un adult major en un dinamòmetre de mà es relacionen amb el seu estat funcional.

Número total de pacients: mostreig estratificat en 3 grups de 150 usuaris majors de 70 anys.

Seguiment: els usuaris realitzaran una única sessió d'aproximadament 30 minuts, on se'ls realitzarà proves de mesura de la força de la mà dominant a través d'un dinamòmetre.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: Envellint transversal
  • Investigadors en el CSAPG Carlos Pérez
  • Finançament: Universitat Politècnica de Catalunya (Projecto PECT)