Percepción de los usuarios y profesionales sanitarios de las barandillas como medida de sujeción física

Projectes promocionats pel CSAPG

L'ús de les baranes d'ambdós laterals del llit és l'eina més utilitzada en el medi hospitalari per evitar caigudes. D'aquesta eina es coneixen efectes secundaris rellevants: augment de l'agitació i irritabilitat dels pacients, conseqüències físiques adverses, i l'experiència vivencial negativa després de la seva instauració, tant per al propi usuari com per a la seva família. Segons definicions internacionals de consens, s'ha de considerar com a restricció física, "qualsevol acció o procediment que impedeixi el moviment lliure d'una persona a una posició de la seva elecció i/o l'accés normal al seu cos mitjançant qualsevol mètode, que adjacent o subjecte al cos d'una persona, aquesta no pot controlar o retirar fàcilment". Segons aquesta definició, les baranes podrien considerar-se una mesura de restricció física.

Al present estudi ens proposem avaluar la percepció de les baranes com a mesura de subjecció física, tant per part dels usuaris hospitalitzats com per al personal sanitari que els atén.

Resum per a professionals

Objectiu principal: avaluar la consideració del pacient i dels professionals de la salut referent a les baranes com a eina de subjecció física.

Disseny: estudi observacional.

Mostreig:

  • Grup de pacients: els usuaris que ingressen en les Unitats d'Atenció de Cures Intermitges 4 de l'Hospital Sant Camil o de Convalescència de l'Hospital Sant Antoni Abat.
  • Grup de professionals de salut: totes les persones que treballin com a personal sanitari (metges, infermeres, portalliteres, personal tècnic auxiliar) al CSAPG.

Mesura de la mostra:

  • Grup de pacients: 270 (comptant amb una estimació preliminar d'aquesta percepció en els usuaris del 65%, un nivell de confiança del 95% amb una precisió +/- 6%, i una taxa de reposició necessària del 10%).
  • Grup de professionals: 85, considerant una proporció estimada de 30%, un nivell de confiança del 95% amb una precisió +/- 10%, i una proporció de reposició necessària del 5%.

Variable principal: proporció de persones avaluades que consideren les baranes com una eina de subjecció física.  

Instruments, duració i fases de l'estudi: l'estudi es realitzarà en 13 mesos aprox. i en dues fases. A la primera, s'avaluarà la percepció dels professionals de la salut a través d'una enquesta online (plataforma RedCAP), i a la segona fase, s'avaluarà la percepció dels pacients a través de l'entrevista presencial.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: GERBAR
  • Codi: CSAPG-19
  • Investigadors en el CSAPG Oscar Macho
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG