Heparinització Vs. salinització del catèter venós perifèric: assaig clínic aleatori

Projectes promocionats pel CSAPG

Per tal que els catèters que donen accés a la sang venosa dels pacients  hospitalitzats no s'obstruïen, les infermeres acostumen a mantenir-los plens de sèrum o heparina, quan no s'utilitzen. Es desconeix quin d'aquests dos mètodes de manteniment és més eficaç. En aquest assaig clínic es comprarà el número de catèters obstruïts entre els tractats amb cadascuna d'aquestes dues tècniques.

Resum per a professionals

Assaig clínic aleatori de dues rames per confrontar l'eficàcia del manteniment de la permeabilitat dels catèters venosos, mitjançant l'ús d'heparina a baixa dosi, en comparació amb sèrum salí fisiològic. S'inclouran 3.450 pacients dels hospitalitzats al llarg d'un any en les plantes de medicina i cirurgia de l'Hospital Residència Sant Camil, que compleixin criteris d'elegibilitat i desitgin participar-hi. A l'anàlisi estadístic es comparà el número de catèters venosos obstruïts en cada rama.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Codi: CSAPG-18
  • Investigadors en el CSAPG Esther Moreno
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG