Associació entre el grau de control de la diabetis mellitus tipus 2 i la funció renal en persones grans: estudi de cohortes retrospectives

Projectes promocionats pel CSAPG

Actualment, s'acostuma a tractar amb poca intensitat la diabetis en els ancians, ja que s'entén que les complicacions més importants de la diabetis triguen molts anys en desenvolupar-se i no arribaran a afectar significativament als pacients d'edat avançada, mentre que, tot el contrari, en els pacients ancians són freqüents i perilloses les baixades de sucre, que es poden produir amb el tractament més intensiu per a la diabetis. En aquest estudi examinem aquesta pràctica, analitzant si els pacients ancians que van tenir tractaments menys intensiu van desenvolupar més dany renal que els pacients ancians amb tractaments més estrictes.

Resum per a professionals

Estudi de cohorts retrospectiu per descobrir si el grau de control glucídic, mesurat mitjançant HbA1c, s'associa amb la incidència de malaltia renal crònica, en pacients grans de 80 i més anys. Es farà un seguiment retrospectiu durant 5 anys, d'una cohort de pacients ancians amb control glucídic estricte (majoria de determinacions d'HbA1c ≤ 8% durant el període de seguiment i que no presentin dues determinacions consecutives amb nivells d'HbA1c > 8%) i una cohort de persones grans amb control glucídic lax (pacients amb una majoria de determinacions d'HbA1c > 8% durant el període de seguiment o que presentin dues determinacions consecutives amb nivells d'HbA1c > 8%). A l'anàlisi estadístic es comprarà la incidència de malaltia renal crònica en ambdós grups, ajustant la mencionada comparació pels factors de confusió més rellevants.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Codi: CSAPG-16
  • Investigadors en el CSAPG Mar Riera
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG
  • Centres participants

    Col·laboració amb el Servei Atenció Primària. Com a investigador ha participar el Dr. Gorka Gómez Terrazas (Equip d'Atenció Primària Olivella. Unitat Docent Costa Ponent. Servei d'Atenció Primària Alt Penedès - Garraf - Baix Llobregat Nord. Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent)