Assaig clínic obert i aleatori per valorar la seguretat de la teleconsulta, davant la consulta clínica presencial

Projectes promocionats pel CSAPG

A molts centres sanitaris s'està atenent a alguns pacients per telèfon o per videotrucada per evitar que s'hagin de desplaçar a l'hospital. Aquest estudi té l'objectiu de confimar que aquesta manera d'atendre als pacients és segura, i que el resultats són tan bons pels pacients atesos en remot com per a aquells atesos de manera presencial a l'hospital.  

Resum per a professionals

Assaig clínic obert i aleatori per estudiar la seguretat de dues maneres diferents de teleconsulta (videoconsulta i consulta telefònica) davant la consulta clínica presencial, pel que fa a la freqüència de complicacions de la malaltia de base, incloent reaccions adverses al tractament de la malaltia de base. Se aleatoritzaran 6000 pacients a tres rames d'estudi: A) consulta presencial, B) consulta telefònica, C) videoconsulta. S'inclouran pacients atesos a consultes externes dels hospitals del CSAPG que, a criteri dels seus metges, poden realitzar seguiment clínic de manera remota i que compleixen criteris d'elegibilitat. Es farà un anàlisi de no inferioritat, comparant la incidència acumulada de complicacions de la malaltia de base a final del seguiment, de les rames de telemedicina (rames B y C), en comparació la rama d'atenció presencial (rama A).

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: ECASeT
  • Codi: CSAPG-15
  • Investigadors en el CSAPG Alejandro Rodríguez
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG