Factors de risc implicats em la pèrdua de continència urinària després d’una fractura de maluc

Projectes promocionats pel CSAPG

Les fractures de maluc en les persones grans són un problema de salut de primera magnitud. La mortalitat durant el primer any després de la fractura és molt alta i els sobrevivents, amb molta freqüència, es queden amb algun grau de discapacitat. Són diversos els problemes de salut i limitacions per dur a terme l'autocura que s'han trobat associats a la fractura de maluc, tanmateix, es desconeix si la pèrdua de la continència urinària és un d'aquests problemes. La dificultat per contenir l'orina forma part de l'espectre de limitacions de moltes persones amb discapacitat i té una important repercussió en la qualitat de vida. Conèixer tots els factors que poden precipitar l'aparició d'incontinència, en aquest cas, la fractura de maluc, és important per ajudar a prevenir-la, per exemple, escurçant el temps que es mantenen les sondes urinàries després de la intervenció de fractura de maluc, o fomentant la mobilitat de manera precoç.

Resum per a professionals

Objectiu principal: Estudiar el percentatge de pacients amb empitjorament d'incontinència urinària entre aquells hospitalitzats per fractura de maluc.

Objectiu secundari: Estudiar la incidència d'incontinència urinària, en pacients hospitalitzats per fractura de maluc. Identificar factors associats a l'aparició o empitjorament d'incontinència urinària després d'una fractura de maluc.  Determinar la incidència d'incontinència funcional en pacients hospitalitzats per fractura de maluc.

Disseny: Estudi de cohorts prospectiu en els tres hospitals del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. 

Variable principal de valoració: Incontinència urinària, mesura mitjançant l'Escala International Consultation Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF). Aquesta escala valora la repercussió de la incontinència urinària (IU) en les persones que la pateixen, basada en la percepció de la persona pel que fa a la freqüència amb la qual perd orina, la quantitat d'orina que perd habitualment i com afecten els escapaments a la vida diària. 

Número total de pacients: 193 pacients ingressats por fractura de maluc i que necessiten tractament quirúrgic.

Seguiment: Els pacients es mantindran a l'estudi durant 90 dies.  Es realitzarà entrevista basal als pacients amb fractura de maluc entre el dia 0 i 3 post-fractura i dos controls telefònics als 30 (±3) i 90 (±3) dies de la fractura.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: RIPUC
  • Codi: CSAPG-01
  • Investigadors en el CSAPG Marta Arroyo
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG