El Reglament General de Protecció de Dades estableix en els seus articles del 13 al 22 els drets dels ciutadans europeus sobre les seves dades de caràcter personal.

Aquests són:

Dret d'informació

Informació detallada dels tractaments realitzats pel CSAPG.

Dret d'accés

Per exercir el dret d’accés, cal omplir el següent formulari:

Dret de rectificació

Per exercir el dret de rectificació, cal omplir el següent formulari:

Dret de supressió

Per exercir el dret de supressió, cal omplir el següent formulari:

Dret d'oposició

Per exercir el dret d’oposició, cal omplir el següent formulari:

Dret de portabilitat

Per exercir el dret de portabilitat, cal omplir el següent formulari:

Dret de limitació

Per exercir el dret de limitació en el tractament, cal omplir el següent formulari: