Imprimir exercicis
 • 021. Supinació amb Theraband

  Sentats en una cadira amb el colze enganxat a la taula. Agafem la goma amb el palmell avall i realitzem una supinació resistida. Aguantar uns segons la posició i tornem a l'inici.

 • 020. Pronació amb Theraband

  Sentats en una cadira amb el colze enganxat a la taula. Agafem la goma amb el palmell amunt i realitzem una pronació resistida. Aguantar uns segons la posició i tornem a l'inici.

 • 009. Extensió de dits amb cubells

  Col.locarem els cubells cap amunt. Amb el polze i el dit corresponent anirem treient els cubells d'un en un fent extensió de dits. Un cop trets, els tornarem a col.locar com estàven.

 • 008. Flexió de dits amb cubells

  Col.locarem els cubells cap avall. Amb el polze i el dit corresponent anirem treient els cubells d'un en un fent flexió del dit corresponent i el polze. Un cop trets, els tornarem a col.locar com estàven.

 • 007. Moviment actiu de dits amb boles xineses

  Agafar amb una mà les dues boles xineses i fer-les rotar una al voltant de l'altre amb l'ajuda dels dits de les mans. Podem fer-ho en les dues direccions.

 • 006. Moviment actiu de dits amb cargols

  Amb una mà agafem el mascle de manera fixe. Amb el dit corresponents de l'altre mà, cargolarem la femella fins el final i la descargolarem.

 • 019. Moviments de torsió

  Flexió dorsal i palmar amb fuam. Agafem el fuam amb les dues mans i realitzem moviments oposat de mans, una mà fa flexió dorsal i l'altre flexió palmar.

  Variant: Podem deformar el fuam en diferents direccions.

 • 018. Dits: Flexió resistida amb Theraband

  Flexionar els dits amb la resistència d'una bena elàstica.

 • 017. Dits: Prensió amb pilota

  Estrènya una pilota tova

 • 016. Canell: Prono-supinació amb pes

  Colze enganxat a la taula. Agafar un objecte amb un pes a l'extrem (o ampolla d'aigua petita mig plena) i fer moviments giratoris per portar palmell amunt i avall.

 • 015. Canell: Flexió dorsal amb Theraband

  Col.locar una bena elàstica amb tensió a dors de la mà i dits. Fer moviment de canell enrera provocant més tensió a la bena.

 • 014. Canell: Flexió palmar amb Theraband

  Col.locar una bena elàstica amb tensió al palmell i dits. Fer moviment de canell endavant provocant més tensió a la bena.

 • 013. Canell: Flexió palmar amb pes bilateral

  Recolzem el avantbraços en una taula. Palmells mirant amunt i agafem un pes. Fer força per pujar el pes amunt.

 • 012. Canell: Flexió dorsal amb pes bilateral

  Recolzem els avantbraços en una taula. Palmells mirant avall i agafem un pes. Fer força per pujar el pes amunt.

 • 011. Canell: Flexió dorsal amb pes

  Recolzem avantbraç en una taula, el fixem amb la nostra mà contrària perquè no es mogui. Palmell mirant avall i agafem un pes. Fer força per pujar el pes amunt.

 • 010. Canell: Flexió palmar amb pes

  Recolzem avantbraç en una taula, el fixem amb la nostra mà contrària perquè no es mogui. Palmell mirant amunt i agafem un pes. Fer força per pujar el pes amunt.

 • 005. Flexo-extensió amb pilota

  Palmell de la mà enganxat a una pilota. Rodar la pilota endavant (treballemflexió) i endarrera (per l'extensió de canell) sense desenganxar en cap moment el palmell de la pilota.

 • 004. Oposició de dits

  Fer moviment de pinça amb el dit polze anant a buscar tots els dits de la mà alterantivament.

 • 003. Tancar i obrir la mà

  Tancar el puny amb força i desprès obrir-la al màxim estirant els dits.

 • 002. Inclinacions laterals

  Avantbraç recolzat a la taula amb dit polze mirant amunt. Deixem penjar la mà amb palmell mirant endins. Fem moviments amb el canell amunt i avall.

 • 001. Flexo-extensió de canell

  Recolzem avantbraç en una taula, el fixem amb la nostra mà contrària perquè no es mogui i deixem penjar la mà amb el palmell mirant avall. Fer moviments amb el canell amunt i avall alternativament.

Imprimir exercicis