Imprimir exercicis

Actius

 • 014. Extensió de maluc en DS amb recolzament bipodal (pont sobre les espatlles)

  Estirat panxa amunt, amb els braços estesos al llarg del cos. Inspirar per començar, al exhalar elevar lentament la pelvis en extensió de maluc, activant el sol pèlvic i la faixa abdominal, vèrtebra per vèrtebra, com si fos una roda dentada, fins formar una línia entre les espatlles i els genolls.

 • 013. Oblics en Sedestació

  Partir de posició d'asseguts amb recolzament a l'esquena i genolls en extensió (si es possible). Elevar un braç en flexió d'espatlla per sobre del cap. Activar la musculatura de la faixa abdominal i del sol pèlvic. Al realitzar l'exhalació, fer una inclinació lateral, com vulguen apropar l'espatlla al maluc i viceversa.

 • 012. Oblics en DL, recolzant avantbraços i peus

  Execució de l'exercici igual que l'anterior però amb major grau de dificultat: genolls estirats i separats del terra i braç que no recolza a terra en abducció.

 • 011. Oblics en DL, recolzant avantbraços i genolls

  De costat recolzant avantbraç i genoll, alineant el maluc amb l'espatlla i aquesta amb el colze. Inspirar abans de començar i al exhalar activar el transvers de l'abdomen i els músculs del sòl pèlvic simultàniament amb els músculs oblics, com si es volgués apropar l'espatlla al maluc i viceversa.

 • 010. Oblics en DS amb activació del sol pèlvic i transvers abdominal

  Estirat cara amunt amb genolls flexionats recolzant els peus a terra. Col·locar la ma contraria a la cama que està elevada al cap i l'altre a sobre de l'abdomen. Inspirar per començar. Exhalar i simultàniament activar transvers abdominal, musculatura del sol pèlvic i flexionar lleugerament la columna rotant en direcció a la cama que està elevada.

 • 009. Flexió d'espatlles i extensió de maluc contralateral en quadrupèdia (Superman)

  Recolzar palmells de les mans i genolls. Inspirar per començar, a continuació exhalar i activar simultàniament el transvers de l'abdomen i els músculs del sòl pèlvic mentre s'eleva l'espatlla (amb el colze estès) i el maluc de la cama contraria a l'espatlla que s'està treballant. Important mantenir l'esquena alineada conservant les corbes fisiològiques mentre s'executen els moviments descrits.

 • 008. Flexió de tronc amb activació del sol pèlvic i transvers abdominal

  Estirat cara amunt amb genolls flexionats recolzant els peus a terra. Mantenir posició neutre de la zona lumbar. Flexionar lleugerament la columna activant el sol pèlvic i el transvers abdominal.

 • 007. Coordinació lumbo-pèlvica en DS

  Estirat amb genolls flexionats recolzant els peus a terra; doble mentó mantenint l'autoelongació de la columna vertebral i braços al costat del cos. Inspirar abans de començar, al fer exhalació eliminar l'espai que queda entre la zona lumbar i la màrfega (retroversió de pelvis) activant el sol pèlvic i el transvers abdominal. Després inspirar i augmentar la curvatura lumbar, sense forçar excessivament (anteversió de pelvis), creant un espai entre la màrfega i la lumbar.

 • 006. Planxa amb extensió de maluc

  Mantenint la posició de l'exercissis anterior, al exhalar elevar lleugerament una extremitat inferior, realitzant extensió de maluc. Evitar anteversió de la pelvis.

 • 005. Activació sol pèlvic i transvers abdominal en planxa

  Activació del sol pèlvic i el transvers de l'abdomen amb recolzament d'avantbraços i puntes dels peus.

 • 004. Activació sol pèlvic i tranvers abdominal en quadrupèdia

  Recolzar palmells de les mans i genolls, mantenir l'esquena alineada conservant les corbes fisiològiques; espatlles lluny de les orelles. Inspirar per començar, a continuació exhalar i activar simultàniament el transvers de l'abdomen i els músculs del sòl pèlvic. Això induirà a una petita flexió de la columna, apropant lleugerament el pubis a l'estèrnum.

 • 003. Activació de sol pèlvis i transvers abdominal en DS

  Estirat amb genolls flexionats recolzant els peus a terra. Mantenir la zona lumbar en lleugera retroversió, fent que aquesta recolzi a la màrfega. Espatlles relaxades i lluny de les orelles; doble mentó mantenint l'autoelongació de la columna vertebral. Inhalar i al exhalar activar el transvers abdominal i els músculs del sol pèlvic.

 • 002. ADD d'espatlles en DP amb accessoris

  Mantenir posició de decúbit pro amb espatlles en flexió per sobre del cap, agafant una banda elàstica. Activar sol pèlvic i transvers de l'abdomen. Fer extensió suau de la columna vertebral i alhora tirar d'ambdós costats de la banda.

 • 001. ADD escapular en DP

  Activar sol pèlvic, posant en tensió els músculs que s'utilitzen per aturar la micció (transvers superficial del periné, pubocoxigi, elevador de l'anus) i activar també el transvers de l'abdomen. Autoelongació i lleugera extensió de la columna vertebral apropant les escàpules a aquesta.

Imprimir exercicis