014. Flexió màxima assistida de colze amb Theraband en Bipedestació