Plans i programes d'actuació

Informació relativa a la programació i planificació estratègica:

Avaluació de l’acció pública

OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA

Accés als informes de la Central de Resultats.


SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Accés a les enquestes de satisfacció.


RESULTATS ENQUESTES SATISFACCIÓ USUARIS CSAPG

PLA D’ENQUESTES DE SATISFACCIÓ DEL CATSALUT PLAENSA


ENQUESTES DE SATISFACIÓ USUARIS

  • Enquesta exercici 2020 

Memòria d'activitats

Accedeix a les memòries d’activitats del CSAPG clicant aquí.

Publicitat institucional

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf no ha dut a terme mai cap campanya de publicitat institucional.