Sol·licitud

Per demanar una còpia d'algun document de la vostra historia clínica o d'un informe mèdic, us podeu adreçar al Servei d'Informació del vostre centre de referència (situat a l'entrada principal), o sol·licitar-lo per correu electrònic:

93 818 04 40

Horari: de 8.00 a 21.00 hores
Correu electrònic: admissionsh@csap.cat

93 896 00 25

Horari: de 8.00 a 21.00 hores
Correu electrònic: arxiuhrsc@csg.cat

93 893 16 16

Horari: de 8.00 a 21.00 hores
Correu electrònic: atenciousuarihsaa@csg.cat

El pacient o el seu representant acreditat ha de formalitzar la sol·licitud de documentació de la història clínica, aportant les següents dades:

 • Dades personals (nom, cognom, DNI)
 • Detall de la documentació que se sol·licita
 • Motiu pel qual la demana

En el cas de no ser el titular:

Podeu enviar una altra persona en el vostre nom a recollir aquesta documentació, sempre que porti:

 • Una autorització signada pel titular
 • El vostre DNI original
 • El DNI de la persona autoritzada

En cas de defunció del titular:

Si no hi ha prohibició expressa, només s'entregarà documentació prèvia presentació del document original d'acreditació de vinculació familiar o de fet:

 • Llibre de família
 • Certificat registre civil
 • Certificat convivència (Ajuntament)
 • Declaració d'hereus (Notaria)
 • DNI original del sol·licitant.

Si el pacient ha mort fora de l'hospital, caldrà presentar el certificat de defunció.

En cas de sol·licitud d'imatges:

Es lliuraran en format CD i s'haurà d'abonar un import de 5 euros pel cost de la gravació de la còpia de les imatges, en el moment de la sol·licitud. No s'haurà de realitzar aquest pagament si s'aporta la sol·licitud d'institució pública (inspecció mèdica, CatSalut i Atenció Primària) en el moment de la petició.

Si sol·liciteu la documentació via correu electrònic, haureu d'enviar escanejada la documentació acreditativa en el moment de fer la sol·licitud.

Lliurament de la documentació sol·licitada

Us prepararem la documentació sol·licitada que podreu passar a buscar pel Servei d'Informació del vostre centre en un termini de 20 dies des de la sol·licitud.

El pacient té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, sempre identificat amb el seu DNI o passaport.

Podeu tenir accés a molta documentació de la vostra història clínica a través del portal La Meva Salut.