Rehabilitació

Els i les professionals de Rehabilitació realitzem una activitat assistencial basada en el diagnòstic, la valoració, la prevenció, el raonament clínic,  el tractament i l’assessorament en processos incapacitants o potencialment invalidants, amb l'objectiu de mantenir o retornar la màxima capacitat funcional i grau d'independència possible.

Equip

Facultatiu
Juan Jesús Ollero Ollero

Supervisor de Rehabilitació
Jordi Massana Cuadras

Cartera de serveis

 • Visites mèdiques: primeres, successives
 • Interconsultes sala d’hospitalització
 • Infiltració intraarticular amb corticoide
 • Infiltració amb toxina botulínica
 • Altres infiltracions
 • Prescripció d’articles ortopèdics
 • Informes especials (assistència, alta, valoració funcional i discapacitat...)

Exercicis de Rehabilitació

Equip

Fisioterapeutes
Rosana Valverde
Cristina Luque
Imma Almirall
Gemma Tejedor

Cartera de serveis

 • Fisioteràpia Ambulatòria
 • Fisioteràpia Hospitalària
 • Fisioteràpia Neurològica
 • Logopèdia

Equip

Facultatius
Dra. Ana Luz Peña

Fisioterapeutes
Lluïsa Calvet
Dani Valle
Gemma Alfonso
Anna Raventós
Maria Martinez

Cartera de serveis

 • Fisioteràpia Ambulatòria
 • Fisioteràpia Hospitalària
 • Fisioteràpia Respiratòria
 • ATM

Equip

Facultatius
Dr. Pineda
Dra. Garcia
Dra. Peña

Supervisora General
Elisabet Felipe

Cartera de serveis

 • Fisioteràpia Ambulatòria
 • Fisioteràpia Domiciliària Trànsits       
 • Mútues
 • Privats
 • Acupuntura
 • Ones de Xoc
 • Drenatge Limfàtic
 • Logopèdia