En els següents apartats trobareu la informació relacionada amb la realització de diferents exercicis de rehabilitació relacionats amb diverses àrees del cos. Estan dissenyats per fer durant la rehabilitació ambulatòria i domiciliària.