Geriatria

La geriatria és la branca de la medicina dedicada als aspectes preventius, clínics, terapèutics i socials de les malalties en les persones d’edat avançada (Comisión Nacional de la Especialidad).

La geriatria se centra principalment en l’atenció a persones majors de 65 anys que presenten malalties que tendeixen a la cronicitat o invalidesa, i que la seva  evolució està condicionada per factors psíquics i/o socials.

El servei de geriatria està present a la comarca del Garraf des del 1994, dins de l’àmbit d’atenció sociosanitària, donant assistència a nivell hospitalari, ambulatori i domiciliari.

Els punts clau del servei són:

 • Valoració Geriàtrica Integral (mèdica, funcional, mental i social), com a principal eina diagnòstica.
 • Treball interdisciplinari (professionals de diferents disciplines, amb un mateix objectiu).
 • Des del 2006 som Unitat Docent en la nostra especialitat per a la formació postgrau de metges MIR, i des de 2019 Unitat Docent Multiprofessional per a la formació de postgrau d’infermeria IIR.

Cartera de serveis

Recursos interns

 • Subaguts
 • Convalescència
 • Llarga Estada
 • Psicogeriatria (Mitja Estada i Llarga Estada)
 • UFISS geriàtrica

Recursos d’atenció ambulatòria:

 • Hospital de Dia Geriàtric
 • Hospital de Dia Psicogeriàtric
 • Consultes Externes:
  • AIA (Avaluació Integral Ambulatòria)
  • UMAG (Unitat de Malaltia d’Alzheimer i altres demències del Garraf)
  • UFO (Unitat Fractura Osteoporòtica)

Recursos d’atenció domiciliària:

Proves i intervencions

 • Valoració Geriàtrica Integral
 • Valoració Neuropsicologia/Tractament de Psicoestimulació
 • Valoració i Diagnòstic Social
 • Tractament rehabilitador (fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia)
 • Valoració nutricional
 • Estudi deteriorament cognitiu/demències
 • Estudi de caigudes
 • Estudi de fragilitat
 • Estudi i tractament fractura osteoporòtica

Informació per a usuaris

← Torna a serveis

Equip

Cap de Servei de Geriatra
Dra. Isabel Collado Perez