Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)

El PADES Garraf és un equip d’atenció domiciliària sociosanitària que reforça o complementa a l’Atenció Primària en casos de complexitat clínica o social. No cobreix l’atenció d’urgències ni substitueix als equips referents d’Atenció Primària, tanmateix treballen coordinadament amb ells i amb l’equip de gestores de casos per assegurar una atenció continuada.

El recurs de PADES està integrat en el Servei de Geriatria del CSAPG.

Donem servei a pacients que requereixen atenció domiciliària i que són subsidiaris de recursos sociosanitaris; la tipologia de pacients inclou pacients geriàtrics amb complexitat clínica, pacients crònics complexos i pacients amb malalties en fase avançada o final de vida, com són els pacients amb malalties oncològiques, neurodegeneratives o demències.

Proves i intervencions

  • Valoració Geriàtrica Integral
  • Valoració/Diagnòstic Social
  • Educació sanitària, assessorament a pacients i cuidadors
  • Atenció Final de Vida - Control de símptomes - Planificació de cures
  • Suport psicosocial: suport emocional, prevenció/detecció risc dol patològic, seguiment del dol
  • Assessorament en la realització del Document de Voluntats Anticipades
  • Planificació de decisions anticipades (PDA) juntament amb l’Atenció Primària
  • Gestió de recursos sanitaris i socials
← Torna a serveis

Equip

Geriatra
Dra. Eloísa Alvarez

Treballadores socials
Sra. Olga Arenas
Sra. Laura Navarro

Infermeria
Sra. Yolanda Ruzafa
Sr. Raimon Herraiz
Sra. Gemma Gracia
Sra. Olaia Rodriguez
Sra. Lidia Diaz
Sra. Maria Boleda
Sra. Alba Odena
Sra. Cristina Ramos

Horari

De 8h a 20h de dilluns a diumenge