Diàlisi

Què és la diàlisi?

La diàlisi i el trasplantament renal són els tractaments utilitzats per substituir la funció renal dels ronyons malalts, quan tenen una activitat inferior al 10%.

Si el pacient no rep un trasplantament de donant viu, ha d'iniciar diàlisi. Si és un receptor adequat s'introduirà en la llista d'espera de la Unitat de Trasplantament de Referència.

Hi ha diversos tipus de diàlisi: hemodiàlisi hospitalària, hemodiàlisi domiciliària i la Diàlisi Peritoneal Ambulatòria amb diferents modalitats.

Al Servei de Diàlisi del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf disposem d'un programa d'Hemodiàlisi crònica hospitalària. Per accedir a les altres modalitats de diàlisi derivem al pacient a l'Hospital Universitari de Bellvitge (hospital de referència).

Com funciona la nostra Unitat d'Hemodiàlisi?

L'hemodiàlisi és un tractament que necessita realitzar-se de forma periòdica, en sessions d'unes quatre hores i generalment tres vegades per setmana, tot i que la durada i la freqüència han de ser personalitzades segons les clíniques de cada pacient (existència, per exemple, d'altres malalties acompanyants).

L'hemodiàlisi és un procediment de depuració extrarenal, és a dir, és un mètode per suplir la funció del ronyó gràcies a un aparell extern.

A la Unitat d'Hemodiàlisi del CSAPG disposem de 29 places.

El nostre objectiu és ajustar-nos a les necessitats dels pacients, perquè integrin el tractament en la seva vida quotidiana.

Què us oferim

 • Garantia de seguretat en els procediments, mitjançant l'acreditació de qualitat ISO 9001 que renovem cada any amb una auditoria externa.
 • Professionals compromesos amb la seva cura i amb una dilatada experiència clínica. Realitzem més de 20.000 sessions de diàlisi  a l’any.
 • Tecnologia d'última generació en els sistemes de tractament d'hemodiàlisi.
 • Modalitat d'hemodiàlisi més eficient: Hemodiafiltració Online.

Què us oferim a més del tractament renal substitutiu?

En el nostre compromís  de garantir l'experiència sanitària global més satisfactòria per al pacient que ha d'iniciar aquest tractament, realitzem les següents accions:

 • Reunió d'acollida a la unitat, al pacient i el seu cuidador principal o familiar convivent, per presentar-nos com a equip  per donar suport a les seves necessitats assistencials, conèixer-los, explicar-los el funcionament i valorar junts el torn més adequat.
 • Valoració i suport emocional per psicòlogues amb experiència en les característiques del pacient amb malaltia renal avançada. Sabem que aquesta malaltia crònica necessita un procés d'adaptació. Aquest acompanyament especialitzat pot facilitar l’adaptació a aquest procés de forma més saludable.
 • "Programa d'educació en Salut", amb material audiovisual elaborat específicament per millorar l'autocura a través del coneixement de la malaltia renal i el tractament amb hemodiàlisi.
 • Guia de seguiment d'hemodiàlisi: Lliurem mensualment d’una agenda personal, amb les analítiques informades mitjançant el llenguatge visual de colors en format "semàfor", per facilitar la comprensió de les analítiques i comprovar l'evolució adequada de les mateixes.

Informació pel pacient

← Torna a serveis

Equip

Cap de Servei
Dra. Itziar Navarro

Supervisor d'infermeria
Josep Jara Muste

Psicòloga clínica
Carmen Expósito Espallargas

Neuropsicòloga
Esther González Aguado

Horaris

Oferim 3 torns, els dilluns, dimecres i divendres:

 • Torn de matí: 8:00-13:30
 • Torn de tarda: 13:30-19:00
 • Torn de nit: 19:00 a 00:30

Els dimarts, dijous i dissabtes tenim dos torns: matí i tarda.