Anestèsia i Clínica del Dolor

El Servei d'Anestèsia s'encarrega de tota la tasca que involucra l'atenció al pacient quirúrgic: el preoperatori, el maneig anestèsic intraoperatori i el control i monitorització en el postoperatori.

Fora del bloc quirúrgic, lidera les sedacions i el maneig del dolor a la sala de parts, en els gabinets d'endoscòpia o cardioversió, a consultes i a radiologia.

També s'encarrega del maneig i reanimació del pacient crític agut en aquells centres on no es disposa d’Unitat de Cures Intensives. Tanmateix, es responsabilitza de la Unitat de Dolor Agut i Crònic. 
 

Cartera de serveis

 • Atenció a les intervencions quirúrgiques
 • Consultes preoperatòries mèdica i d'infermeria
 • Reanimació postoperatòria
 • Anestèsia en proves digestives: colonoscòpies, gastroscòpies i procediments invasius com CPRE
 • Analgèsia per al treball de part
 • Procediments invasius en el dolor crònic
 • Consultes de la Unitat de Dolor
 • Tractament del dolor agut postoperatori del malalt ingressat
 • Sedacions en proves radiològiques
 • Suport al Servei d'Urgències amb el maneig del pacient crític en els centres on no es disposa d’Unitat de Cures Intensives
 • Atenció urgent en la parada cardiorespiratòria
 • Anestèsia pediàtrica
← Torna a serveis

Equip

Cap de servei CSAPG
Dr. Antonio Chamero

Cap Clínic (àmbit Alt Penedès)
Dr. Italo Pisani

Cap Clínic (àmbit Garraf)
Dr. Fernando Remartínez