Metge/essa especialista en Aparell Digestiu

Cerquem Metge/ssa especialista en Aparell Digestiu per integrar-se al Servei de Digestiu pel desenvolupament d'activitats i processos propis de Consultes Externes i Endoscòpies del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

Requisits específics:

 • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
 • Especialista en l'Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris)

Oferim:

 • Contractació d'interinatge pendent de convocatòria
 • Retribució salarial segons conveni SISCAT
 • Jornada a temps complet, dedicació màxima de 1688 hores anuals
 • Incorporació immediata.
 • Formació continuada i carrera professional
 • Participació en nou projecte de serveis per al desenvolupament d'àrees especialitzades dintre de l'especialitat

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència DIG_CSAPG_2022.

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

 • Referència / Codi: DIG_CSAPG_2022
 • Termini: Inici: Dimecres 9 de febrer de 2022 Final: Diumenge 10 de abril de 2022
 • Estat de la plaça: Tancada

Enllaços relacionats