Supervisor/a Servei Manteniment

Cerquem un/a Supervisor/a per al Servei de Manteniment del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, per coordinar, participar, executar i supervisar de forma professional i proactiva les activitats que se'n derivin del departament.


El CSAPG és una entitat pública vinculada al territori que integra els recursos sanitaris de les comarques del Garraf i de l'Alt Penedès. Està constituït per l'Hospital de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), Hospital Sant Antoni Abat, Centre de Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú) i ABS Vilanova 3 - CAPI (Vilanova i la Geltrú).

Què fem al nostre departament?
El departament d'infraestructures i serveis generals del CSAPG s'encarrega de la gestió, planificació i organització dels recursos humans, econòmics i materials per tal de garantir el funcionament òptim i continuat de les infraestructures, instal·lacions tècniques i els serveis de suport, adaptant-los a les necessitats actuals i futures. S'ocupa de l'execució de les obres noves i de reforma, del manteniment tècnic d'equipaments, de la instal·lació d'aparells electromèdics, de l'elaboració de l'alimentació de pacients, restauració i cafeteria, de la neteja i desinfecció, de la gestió i tractament dels residus, del servei de bugaderia, de la uniformitat i de la roba plana, de la jardineria, de la seguretat dels centres i dels subministraments energètics.
 

Requisits

- Formació reglada mínima: Cicle formatiu de grau mig/FPI o superior, vinculat al lloc de treball convocat.
- Experiència mínima de 3 anys en lloc similar i funcions esmentades a la convocatòria. - Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya
- Disposar de vehicle propi.
- Superació de la revisió mèdica a càrrec del Servei Mèdic CSAPG.
 

Oferim

- Contracte d'interinatge pendent de convocatòria amb període de prova segons conveni SISCAT.
- Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) amb
possibilitat de complement de millora segons experiència aportada.
- Jornada completa.
- Incorporació immediata.
 

Funcions

- Control, coordinació i supervisió de les activitats del servei.
- Planificació del manteniment correctiu, preventiu, tècnic-legal i obres menors.
- Seguiment dels treballs i participar en el compliment d'objectius.
- Gestió d'equip de 10-12 persones.
- Gestió del servei d'empreses subcontractades.
- Assegurament de la màxima qualitat dels treballs i la satisfacció del client intern i extern,
- Interlocutar amb personal assistencial.
- Sol·licitud de pressupostos.
- Redacció de protocols.
 

Habilitats i competències en el lloc de treball

- Compromís i implicació en el seu treball amb alt sentit de la responsabilitat, qualitat i
productivitat.
- Rol motivador i servint d'exemple i de suport com expert tècnic
- Dots per la interlocució amb personal assistencial
Es valorarà:
- Formació complementària i coneixements en ofimàtica, sistemes de gestió centralitzada,
programes de gestió de manteniment i específiques (prevenció legionel·la, climatització,
electricitat, soldadura, hidràulica, etc.).
- Experiència en l'àmbit sanitari.

Període de presentació de les candidatures

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 23 de març de 2023.
 

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació

Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència SUP_MANT_CSAPG_2023

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

  • Referència / Codi: SUP_MANT_CSAPG_2023
  • Termini: Inici: Dijous 9 de març de 2023 Final: Dijous 23 de març de 2023
  • Estat de la plaça: Tancada