Metge/essa especialista en Cirurgia general i de l’Aparell Digestiu

Cerquem Metge/essa especialista en Cirurgia general i de l'Aparell Digestiu per integrar-se en el Servei de Cirurgia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (Hospital Sant Camil ubicat a Sant Pere de Ribes).
 

Requisits específics

 • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
 • Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris)
   

Oferim

 • Contractació d'interinatge pendent de convocatòria
 • Retribució salarial segons conveni SISCAT
 • Jornada a temps complet de 1688 hores anuals més guàrdies
 • Incorporació immediata
 • Formació continuada i carrera professional

Es valorarà

 • Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d'un centre d'aguts (urgències, hospitalització i ambulatori)
 • Orientació preferent a tasca assistencial
 • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip
 • Experiència en hospitals comarcals de referència
 • Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada
   

Període de presentació de candidatures i documentació

Des del dia següent a la publicació del present anunci, fins 3 d'abril de 2023.
 

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació

Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència CIR_CSAPG_2023

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

 • Referència / Codi: CIR_CSAPG_2023
 • Termini: Inici: Dijous 2 de febrer de 2023 Final: Dilluns 3 de abril de 2023
 • Estat de la plaça: Tancada