Metge/essa especialista en Otorinolaringologia

DESCRIPCIÓ

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Otorinolaringologia per la unitat de Cap i Coll del Consorci
Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l'Hospital
Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l'Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), i
l'Hospital Sant Antoni Abat.


PER QUÈ AMB NOSALTRES?

- Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d'un equip cohesionat que integra el servei
d' Otorrinolaringologia i el de Cirurgia Maxil·lofacial.
- Realitzaràs cirurgies conjuntes, dins la unitat de Cap i Coll, incloent-hi la realització de cirurgia
d'exèresis de neoplàsies de pell facials amb reconstrucció plàstica-reparadora.
- Tindràs possibilitat de gaudir d'una compactació horària que permeti la conciliació familiar.
- Tindràs un pla de formació continuat al servei.
 

REQUISITS

- Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el
cas de professionals extracomunitaris).
- Acreditació de l'especialitat en Otorinolaringologia via MIR (homologació i permís de treball en
el cas de professionals extracomunitaris).


OFERIM

- Contracte d'Interinatge per substitució d'una baixa maternal, amb possibilitat de continuïtat de
forma estable.
- Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) - Grup 1.
- Jornada complerta.
- Incorporació immedia
 

ES VALORARÀ

- Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.
Període de presentació de candidatures i documentació:
Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 3 de març de 2023.
 

MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat,
indicant la referència ORL_CSAPG_2023

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

  • Referència / Codi: ORL_CSAPG_2023
  • Termini: Inici: Dijous 5 de gener de 2023 Final: Divendres 3 de març de 2023
  • Estat de la plaça: Tancada