Infermer/a obstetricoginecològica (Llevador/a)

Cerquem personal Diplomat/Graduat en Infermeria, que disposi del Títol d'Especialista en Infermeria Obstetricoginecològica, per l'àrea de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

Requisits:

 • Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 • Títol d'Especialista en Infermeria Obstetricoginecològica, expedit pel corresponent Ministeri o, en el seu defecte, degudament homologat per un Ministeri competent.
 • Habilitats i competències: busquem persones orientades a la qualitat i a l'atenció a les persones, amb dinamisme i que vulguin desenvolupar el seus coneixements dintre de la nostra organització.

Oferim:

 • Contracte d'Interinatge pendent de convocatòria.
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) - Grup 2.
 • Jornada complerta.
 • Planificació laboral anual del 100% en jornades de 12 hores.
 • Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 3 d’abril de 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat, indicant la referència INFLLEV_CSAPG_2022.

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

 • Referència / Codi: INFLLEV_CSAPG_2022
 • Termini: Inici: Dimecres 30 de novembre de 2022 Final: Dilluns 3 de abril de 2023
 • Estat de la plaça: Tancada

Enllaços relacionats