Director/a Corporativa d’Infermeria del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

Cerquem un professional amb experiència, capacitat i il·lusió per planificar, organitzar i dirigir les àrees d'infermeria del Consorci Sanitari Alt Penedès- Garraf, coordinant els centres Hospital Residència Sant Camil, Hospital Sant Antoni Abat, Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i el Centre de Rehabilitació.

La direcció d'infermeria ha d'estar coordinada amb la direcció d'operacions assistencials, els processos assistencials del CSAPG, d'acord amb el marc de referència d'infermeria i l'estratègia de l'organització.

El professional formarà part del Comitè de Direcció del CSAPG i dependrà directament de gerència.
 

REQUISITS

Diplomatura Universitària en Infermeria o Grau.
 

FUNCIONS

 1. Planificar, coordinar i fer el seguiment dels recursos al seu càrrec, per assegurar la seva adequació a la concertació del CSAPG amb el Servei Català de la Salut i altres clients, a les necessitats socials i als objectius previstos, en termes de temps, cost i qualitat de servei, contribuint així a la sostenibilitat del CSAPG.
 2. Assolir, col·legiadament amb la Direcció d'operacions assistencials, uns processos assistencials de qualitat, de forma que cada pacient rebi el conjunt de serveis diagnòstics i terapèutics més adequats, per aconseguir una atenció sanitària òptima, vetllant alhora per la continuïtat assistencial dins del marc del Consorci i en relació a l'entorn.
 3. Impulsar i supervisar els projectes de docència i recerca que es duen a terme per part de professionals d'infermeria del CSAPG, amb la finalitat d'assegurar el seu bon desenvolupament des del punt de vista tècnic, ètic i deontològic.
 4. Participar, conjuntament amb la resta del comitè de direcció, en la definició de l'estratègia del Consorci, i  liderar el seu desplegament en l'àmbit de la seva competència, amb la finalitat de contribuir a l'assoliment de la missió i la visió.
 5. Contribuir, amb la resta d'equip directiu, al manteniment i foment de relacions institucionals que permetin l'òptim posicionament del centre i del Consorci en els organismes clau, de manera que consolidi, millori i faciliti el seu desenvolupament.
 6. Liderar i coordinar les persones al seu càrrec, assegurant que actuen d'acord amb l'estratègia, valors, missió i visió del Consorci, vetllant al mateix temps per la seva competència, implicació i satisfacció i posant l'èmfasi en la coordinació entre equips, processos i projectes i el manteniment del clima laboral apropiat.
 7. I, en general, totes aquelles tasques, accions i responsabilitats que estiguin lligades directa o indirectament amb les definides en els punts anteriors o que ajudin a la consecució de la missió del lloc de treball.
   

CONEIXEMENTS

 • Formació complementària i d'especialització:
 • Màster de Gestió Hospitalària/Sanitària/Serveis Infermers.
 • Màster en habilitats directives.
 • Sistemes d'informació sanitaris.
 • Coneixements d'economia de la salut.
 • Gestió de projectes. Gestió per processos.
 • Sistemes d'avaluació i gestió

EXPERIÈNCIA

Prèvia:

 • Experiència assistencial com a infermera al voltant de 5 anys.
 • Experiència en càrrec de gestió al voltant dels 5 anys (supervisora, coordinadora, adjunta...). Preferible experiència prèvia contrastada en lloc similar.
 • Valorable que hagi tingut una experiència com a ponent, com a docent i de recerca.
   

AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els candidats finalistes a ocupar aquesta Direcció, se'ls demanarà que elaborin un projecte per crear un àrea d'infermeria transversal i de qualitat per a tot el CSAPG. La presentació serà en format per escrit.
 

CONDICIONS

 • Horari: Flexible i subjecte a les necessitats del servei,
 • Rang salarial a negociar
 • Incorporació immediata
   

CONTACTE I PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Es poden presentar les candidatures des d'avui 4 d'octubre i fins el 25 d'octubre inclòs.

Recepció de sol·licituds: Dolors Crispi - dcrispi(ELIMINAR)@intalentlab.com

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

 • Termini: Inici: Dimarts 4 de octubre de 2022 Final: Dimarts 25 de octubre de 2022
 • Estat de la plaça: Tancada