Tècnic/a de Recursos Humans i Desenvolupament

El CSAPG precisa incorporar un/a Tècnic/a de RRHH i Desenvolupament.
 

Funcions:

 • Analitzar, dissenyar i executar, amb coordinació amb la resta de personal del servei, els projectes propis i en relació amb el desenvolupament, atracció i retenció dels professionals del CSAPG i del sector sanitari en general.
 • Donar suport a la Direcció de l'Àrea en tots els projectes propis de l'àmbit de la Direcció i Gestió dels Recursos Humans.
 • Desenvolupar els sistemes de reclutament, selecció i incorporació al CSAPG en funció de les característiques dels diferents grups professionals.
 • Establir i desenvolupar els diferents sistemes de captació dels professionals, així com els itineraris de creixement professional.
 • Crear els protocols i mecanismes de coordinació i comunicació entre els diferents serveis i unitats de l'àmbit de Recursos Humans.
 • Desenvolupar, analitzar i executar, amb coordinació amb la resta de personal del servei, el Pla de Formació del CSAPG, des d'una vessant de conjunt i tenint en compte les diferents necessitats dels diferents grups professionals.
 • Analitzar, dissenyar i executar els diferents projectes de caire organitzatiu, així com analitzar i dimensionar la Relació de Llocs de Treball del CSAPG.
 • Negociar i informar als Representants Legals dels Treballadors de totes aquelles matèries pròpies del seu àmbit competencial.
 • Funcions que per la seva naturalesa li puguin ésser assignades per raó del seu grup professional.
   

Requisits:

 • Experiència mínima de entre 3 i 5 anys en àmbits de Recursos Humans desenvolupant les mateixes funcions.
 • Estudis superiors en Relacions Laborals i RRHH, Psicologia o similars.
   

Oferim:

 • Contractació laboral d'interinitat pendent de convocatòria.
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT), Grup 4-5.
 • Jornada completa, segons conveni.
 • Incorporació immediata.
   

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 30 de setembre de 2022.
 

Mitjà de presentació de sol·licituds i documentació:

Enviant currículum al correu desenvolupament(ELIMINAR)@csapg.cat indicant en l'assumpte la referència TECDESENV_CSAPG_09-2022.

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

 • Referència / Codi: TECDESENV_CSAPG_09-2022
 • Termini: Inici: Dimarts 6 de setembre de 2022 Final: Divendres 30 de setembre de 2022
 • Estat de la plaça: Tancada

Enllaços relacionats