Metge/essa especialista en cirurgia general i aparell digestiu

Cerquem un metge/essa especialista en Cirurgia general i de l'Aparell Digestiu per integrar-se en el Servei de Cirurgia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (Hospital Sant Camil ubicat a Sant Pere de Ribes)

REQUISITS ESPECÍFICS

 • Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
 • Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

OFERIM

 • Contractació d'interinatge pendent de convocatòria
 • Retribució salarial segons conveni SISCAT
 • Jornada a temps complet de 1688 hores anuals més guàrdies
 • Incorporació immediata
 • Formació continuada i carrera professional

ES VALORARÀ

 • Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d'un centre d'aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).
 • Orientació preferent a tasca assistencial.
 • Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.
 • Experiència en hospitals comarcals de referència.
 • Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I DOCUMENTACIÓ

Des del dia següent a la publicació del present anunci, fins 31 de juliol de 2022.

MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Les persones interessades hauran d'enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència CIR_CSAPG_2022

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

 • Referència / Codi: CIR_CSAPG_2022
 • Termini: Inici: Dimecres 1 de juny de 2022 Final: Diumenge 31 de juliol de 2022
 • Estat de la plaça: Tancada