Convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a la provisió d’11 llocs de treball de metges/esses


Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva de la convocatòria de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició d'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2021


Llista definitiva de puntuació

Llista definitiva de puntuació de la convocatòria de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició d'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2021


Actualització de la llista provisional de puntuació

Actualització de la llista provisional de puntuació de la convocatòria de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició d'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2021

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a la presentació de possibles al·legacions. Els aspirants que vulguin fer al·legacions, hauran d'enviar correu electrònic a convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.
 

Llista definitiva de la fase d'oposició

Llista definitiva de la fase d'oposició de les convocatòries de procés de selecció d'oferta pública d'ocupació 2021 i d'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2021


Llista provisional de puntuació

Llista provisional de puntuació de la convocatòria de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició d'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2021

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a la presentació de possibles al·legacions. Els aspirants que vulguin fer al·legacions, hauran d'enviar correu electrònic a convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.


Resultats de la fase d'oposició

Resultats de la fase d'oposició de les convocatòries de procés de selecció d'oferta pública d'ocupació 2021 i d'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2021

Les persones aspirants amb qualificació NO APTE tindran un termini de 5 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la publicació de les valoracions obtingudes per resoldre els dubtes que es presentin.
 

Informació sobre la prova competencial per la fase d'oposició

Us informem que tots els candidats admesos per la fase d'oposició de les convocatòries públiques de metges/esses del CSAPG hauran de realitzar una prova competencial.

La prova tindrà lloc el 25 de febrer de 2023 a la Sala d'Actes de l'Hospital Residència Sant Camil, en dos horaris: la primera convocatòria serà a les 9.30h i la segona a les 10.45h.

En el següent document podreu veure el llistat amb l'assignació d'horari de cada candidat/a i més informació:

Informació sobre la prova competencial i assignació d'horari

Aquesta prova, com a eina de valoració i comprovació, guardarà connexió directa amb els mèrits i capacitats que es volen avaluar.

Serà presencial de tipus test, i aquests es dividiran en dos parts, test conductual i test cognitiu.

Per a la realització d'aquesta prova no és necessària cap preparació prèvia per part del candidat/a, ni l'aportació de cap documentació elaborada per aquest/a. El resultat d'aquesta prova es recolliran en un informe que serà lliurat al Tribunal.

En aquest enllaç podreu visualitzar un exemple de preguntes del que consta el test cognitiu (podeu accedir tantes vegades com creieu necessàries): https://cogsample.predictiveindex.com/?languageLocale=es-ES

 

Llistat definitiu d'admesos/exclosos

Llistat definitiu d'admesos/exclosos de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'11 llocs de treball de metge/essa


Llistat provisional d'admesos/exclosos

Llistat provisional d'admesos/exclosos de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'11 llocs de treball de metge/essa

Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a l'esmena i presentació de possibles al·legacions.

La presentació d'al·legacions es realitzarà telemàticament al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.


Convocatòria

Convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a la provisió d'11 llocs de treball de metges/esses, en règim de contractació laboral fixa i a jornada completa (oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal 2021).

Sol·licitud d'accés

Termini de presentació: 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: convocatories@csapg.cat

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

  • Termini: Inici: Dilluns 28 de novembre de 2022 Final: Dimecres 28 de desembre de 2022
  • Estat de la plaça: Tancada