Concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Llistat adjudicació definitiva

Llistat adjudicació definitiva de la convocatòria d'oferta pública de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear


Llistat definitiu de puntuació

Llistat definitiu de puntuació de la convocatòria d'oferta pública de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear


Llistat provisional de puntuació

Llistat provisional de puntuació de la convocatòria d'oferta pública de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la data de publicació de l'esmentada llista, per a la presentació d'al·legacions.

Els aspirants que vulguin fer al·legacions, hauran d'enviar mail al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.
 

Llistat definitiu d'admesos/exclosos

Llistat definitiu d'admesos/exclosos de la convocatòria d'oferta pública de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Llistat provisional d'admesos/exclosos

Llistat provisional d'admesos/exclosos de la convocatòria d'oferta pública de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a l'esmena i presentació de possibles al·legacions. La manca d'esmena dins el termini i en la forma escaient donarà lloc a l'exclusió definitiva de l'aspirant.

El període d'al·legacions és fins 7 de novembre.


Convocatòria

Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball de Tècnic/a Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, en règim de contractació laboral fixa (oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal 2021).

Places que es convoquen:

  • 7 Llocs de treball de Tècnic/a Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear - Jornada complerta 1620h
  • 1 Lloc de treball de Tècnic/a Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear - Jornada parcial de 1400
     

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ENTREGAR:

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I DOCUMENTACIÓ:

30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.
 

MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ:

Totes les sol·licituds d'accés i documentació requerida s'hauran de presentar telemàticament al correu electrònic convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

  • Referència / Codi: PROC_OP_01_EST_SDI_2022
  • Termini: Inici: Dilluns 19 de setembre de 2022 Final: Dimecres 19 de octubre de 2022
  • Estat de la plaça: Tancada