Concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball de Tècnic/a Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, en règim de contractació laboral fixa (oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal 2021).

Places que es convoquen:

  • 7 Llocs de treball de Tècnic/a Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear - Jornada complerta 1620h
  • 1 Lloc de treball de Tècnic/a Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear - Jornada parcial de 1400
     

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ENTREGAR:

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I DOCUMENTACIÓ:

30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.
 

MITJÀ DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ:

Totes les sol·licituds d'accés i documentació requerida s'hauran de presentar telemàticament al correu electrònic convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

  • Referència / Codi: REF. PROC_OP_01_EST_SDI_2022
  • Termini: Inici: Dilluns 19 de setembre de 2022 Final: Dimecres 19 de octubre de 2022
  • Estat de la plaça: Oberta