Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 7 llocs de treball de portalliteres

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a l'esmena i presentació de possibles al·legacions.

La presentació d'al·legacions s'haurà de realitzar telemàticament al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.

La manca d'esmena dins el termini i en la forma escaient donarà lloc a l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Convocatòria

Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 7 llocs de treball de portalliteres, en règim de contractació laboral fixa (oferta pública d'ocupació 2021). 

Places que es convoquen:

  • 2 Llocs de treball de portalliteres - Jornada completa 1620h
  • 3 Llocs de treball de portalliteres - Jornada parcial 1250h
  • 2 Llocs de treball de portalliteres - Jornada parcial 1000h
     

Documentació necessària per entregar:


Període de presentació de candidatures i documentació: 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i la documentació: convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

  • Termini: Inici: Dimecres 24 de agost de 2022 Final: Divendres 23 de setembre de 2022
  • Estat de la plaça: Tancada