Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 7 llocs de treball de portalliteres


Adjudicació definitiva


Llistat definitiu de puntuació

Llistat provisional de puntuació

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la data de publicació de l'esmentada llista, per a la presentació d'al·legacions.

Els aspirants que vulguin fer al·legacions, hauran d'enviar mail al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat
 

Llistat definitiu d’admesos i exclosos


Llistat provisional d'admesos i exclosos

Convocatòria

Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 7 llocs de treball de portalliteres, en règim de contractació laboral fixa (oferta pública d'ocupació 2021). 

Places que es convoquen:

  • 2 Llocs de treball de portalliteres - Jornada completa 1620h
  • 3 Llocs de treball de portalliteres - Jornada parcial 1250h
  • 2 Llocs de treball de portalliteres - Jornada parcial 1000h
     

Documentació necessària per entregar:


Període de presentació de candidatures i documentació: 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i la documentació: convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

  • Termini: Inici: Dimecres 24 de agost de 2022 Final: Divendres 23 de setembre de 2022
  • Estat de la plaça: Tancada