Convocatòria de procés de selecció per a la provisió d'11 llocs de treball d'Infermeria, 3 llocs de treball d'Infermeria amb especialitat de Geriatria i 1 lloc de treball d'Infermeria amb especialitat Obstètrica-Ginecològica

Convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a la provisió d'11 llocs de treball d'Infermeria, 3 llocs de treball d'Infermeria amb especialitat de Geriatria i 1 lloc de treball d'Infermeria amb especialitat Obstètrica-Ginecològica en règim de contractació laboral fixa (Oferta pública d'ocupació 2021).

Places que es convoquen:

  • 10 llocs de treball d'Infermeria - Jornada completa
  • 1 lloc de treball d'Infermeria a jornada parcial - 1100h
  • 3 llocs de treball d'Infermeria amb especialitat de Geriatria - Jornada completa
  • 1 lloc de treball d'Infermeria amb especialitat Obstètrica-Ginecològica - Jornada completa
     

Documentació necessària per entregar:

Període de presentació de candidatures i documentació:

30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci. 
 

Mitjà de presentació de la sol·licitud i la documentació:

Totes les sol·licituds d'accés i documentació requerida s'hauran de presentar telemàticament al correu electrònic convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

  • Termini: Inici: Dimarts 27 de desembre de 2022 Final: Dijous 26 de gener de 2023
  • Estat de la plaça: Tancada