El CSAPG té els següents Registres d’Activitat de Tractament (RAT):

Activitat Assistencial àmbit salut i social
Recursos Humans
Agraïments, suggeriments, i reclamacions
Docència
Salut laboral
Gestió econòmica
Videovigilància
Recerca
Comunicació
Jornades científiques
Procediments judicials i reclamacions patrimonials
 
informació detallada del RAT