Imprimir exercicis
 • 008. Mà darrera el cap en sedestació

  Pacient assegut. Una mà darrera o sobre el cap i l'altra a la cintura.

  Inspirar pel nas i eixamplar les costelles desplaçant el colze amunt i inclinant el cos cap el costat contrari.

  Espirar per la boca i relaxar les costelles tornant a la posició inicial.

 • 007. Braç estirat en sedestació

  Pacient en sedestació. Mans al costat del cos.

  Inspirar pel nas i examplar les costelles a la vegada que separem el braç pel costat i l'elevem amunt i anem inclinant el tronc en sentit contrari (inclinem el tronc cap el costat del braç que està relaxat al costat del cos)

  Espirar per la boca i relaxar les costelles apropant el braç cap el cos i portant el tronc a la posició inicial.

 • 006. Braç estirat en decúbit lateral

  Estirat de costat amb la cama de la camilla doblegada i la cama superior estirada. El braç en contacte amb la camilla doblegat. El braç superior recolzat al costat del cos.

  Inspirar pel nas i eixamplar les costelles separant el braç amunt amb el colze estirat.

  Espirar per la boca i relaxar les costelles aproximant el braç cap el cos.

 • 005. Mans darrera el coll en sedestació

  Asseguts, mans darrera el cap.

  Inspirar pel nas i eixamplar les costelles separant els colzes.

  Espirar per la boca i relaxar les costelles aproximant el colzes.

 • 004. Mans darrera el coll en decúbit supí

  Panxa amunt, flexionar els malucs i els genolls recolzant les plantes dels peus sobre el llit. Mans darrera el cap.

  Inspirar pel nas i eixamplar les costelles desplaçant els colzes enrera.

  Espirar per la boca i relaxar les costelles aproximant els colzes.

 • 003. Mans darrera el coll en decúbit lateral

  Estirat de costat amb l'extremitat inferior del mateix costat estirada i la de sobre amb el maluc i el genoll flexionat i recolzat sobre el llit. Mans darrera o sobre el cap.

  Inspirar pel nas i eixamplar les costelles separant el braç, desplaçant el colze enrera i rotant el tronc enrere. 

  Espirar per la boca i relaxar les costelles aproximant el braç, desplaçant el colze endavant i rotant el tronc endavant.

 • 002. Mans al lateral de les costelles en sedestació

  Sentats en una cadira ben rectes. Recolzar les mans sobre les costelles baixes.

  Inspirar pel nas i examplar les costelles.

  Espirar per la boca i relaxar les costelles.

 • 001. Mans al lateral de les costelles en decúbit supí

  Panxa amunt amb genolls estirats o doblegats, recolzant les plantes dels peus sobre el llit. Recolzar les mans al lateral de les costelles baixes.

  Agafem aire pel nas intentant portar l'aire cap on tenim les mans, de manera que s'infli al màxim la zona.

  Espirar per la boca i relaxar les costelles.

Imprimir exercicis