002. Mans al lateral de les costelles en sedestació