009. Diagonal amb banda el.làstica en bipedestació