003. Extensió amb banda el.làstica en bipedestació