002. Puny amunt amb banda el.làstica com a resistència o pes en decúbit supí