047. Estirament Pectorals bilateral en bipedestació