043. Estirament Deltoides posterior en bipedestació