038. Propioceptiu i/o recentratge amb pilota contra la paret frontalment (2)