Exercici 2: Aspiració diafragmàtica + autoelongació