Exercici 2: Treure l'aire bufant per la boca posant resistència