010. Oblics en DS amb activació del sol pèlvic i transvers abdominal