Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut. HPH Catalunya

La Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH Catalunya) és una xarxa formada per centres del territori català que col·laboren per promoure el coneixement de les persones sobre la seva salut, millorar la comunicació entre els professionals de la salut i pacients, aconseguir un entorn laboral més saludable i tenir implantat un sistema de treball que promogui la salut en les organitzacions sanitàries.

L'HPH Catalunya pertany a la International network of Health promoting Hospitals and Health services i segueix els principis de la promoció de la salut descrits a la Carta d'Ottawa.
 

Grup cooperatiu d'Inserció Laboral ENTREM

El CSAPG col·laborem amb Entrem amb l'objectiu de proporcionar roba a persones ingressades a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (HCAP) que es trobin en situació de vulnerabilitat social i que la necessitin.

Entrem és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones en risc d'exclusió de la Vegueria Penedès mitjançant la gestió de projectes sociolaborals, serveis comercials i industrials que permetin oferir oportunitats de formació i feina per a persones amb especials dificultats d'inserció.