Resultats definitius de la fase d’oposició de les convocatòries d’oferta pública d’Infermeria

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf publica els resultats definitius de la fase d'oposició de les convocatòries del procés de selecció, pel sistema de concurs oposició, oferta pública d'ocupació 2021 (CVE-DOGC-A-22355082-2022) i oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2021 (CVE-DOGC-A-22355078-2022).

Podeu consultar-los aquí:

Convocatòria de procés de selecció per a la provisió d'11 llocs de treball d'Infermeria, 3 llocs de treball d'Infermeria amb especialitat de Geriatria i 1 lloc de treball d'Infermeria amb especialitat Obstètrica-Ginecològica

Convocatòria de procés de selecció per a la provisió de 71 llocs de treball d'Infermeria i 1 lloc de treball d'Infermeria amb especialitat Obstètrica-Ginecològica