Llista definitiva de la fase d’oposició i actualització de la llista provisional de puntuació de les convocatòries d’oferta pública de metges/esses

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf publica la llista definitiva de la fase d'oposició i una actualització de la llista provisional de puntuació de les convocatòries de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a la provisió d'11 llocs de treball de metge/essa (oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal 2021) i de 35 llocs de treball de metge/essa (oferta pública d'ocupació 2021).

Podeu consultar-les aquí:

Convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'11 llocs de treball de metges/esses

Convocatòria del procés de selecció per a la provisió de 35 llocs de treball de metges/esses

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'actualització de la llista provisional de puntuació, per a la presentació de possibles al·legacions.

Els aspirants que vulguin fer al·legacions, hauran d'enviar correu electrònic a convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.