Llistats provisionals d'admesos i exclosos de les convocatòries d'oferta pública de metges/esses

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf publica els llistats provisionals d'admesos/exclosos de les convocatòries de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a la provisió d'11 llocs de treball de metge/essa (oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal 2021) i de 35 llocs de treball de metge/essa (oferta pública d'ocupació 2021).

Llistat provisional d'admesos/exclosos de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'11 llocs de treball de metge/essa

Llistat provisional d'admesos/exclosos de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió de 35 llocs de treball de metge/essa

Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a l'esmena i presentació de possibles al·legacions.

La presentació d'al·legacions es realitzarà telemàticament al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.